Eines Google

En aquesta pràctica aprendrem a utilizar diverses eines web proporcionades per Google.

La pràctica es realitzarà en grups, aprofitant les possiblitats de treball colaboratiu que ofereixen aquestes eines.

La pràctica consisteix a confeccionar una enquesta orientada als desenvolupadors web, que permeti obtenir una visió de com aprenen, quines eines utilitzen, i quins objectius tenen.

Les preguntes de l'enquesta han d'estar relacionades amb els següents punts:

Aquí teniu un petit exemple que us pot orientar en el vostre treball:
https://sites.google.com/view/enquesta-webdevs/

Desenvolupament de la pràctica

Per a portar a terme l'enquesta, utilitzarem les següents eines:

El primer pas és crear una carpeta al Google Drive, on s'han de crear tots els arixus que necessitem.
Anomeneu-la A4-membre1-membre2-membre3 substituint membre, pel nom d'usuari de cada membre de l'equip (sense @elpuig.xeill.net)

Compartiu aquesta carpeta (amb permís Editor) amb tots els membres de l'equip, i també amb els professors.

Creeu els quatre arxius que necessitarem:

A partir d'aquí us podeu organitzar el treball com més us agradi.
La recomanació és que en primer lloc cada membre del grup investigui una eina diferent i aprengui a utilitzar-la, valorant les possibilitats que ofereix per al desenvolupament del projecte.

Podeu començar amb una enquesta de prova, amb preguntes provisionals, i elaborar la web, els gràfics i els informes amb respostes que vosaltres mateixos podeu contestar.
Més endavant, entre tots, escriviu les preguntes definitives.

Site

Caldrà utilitzar l'eina Google Sites per a crear un lloc web, en el qual hi posarem l'enquesta i els resultats.

Serà necessari:

Form

El formulari s'ha de crear amb Google Forms.

Ha de tenir, al menys:

Sheet

Utilitzarem l'eina Google Sheets per a emmagatzemar les respostes de l'enquesta. Farem una anàlisi de les dades i elaborarem gràfics per a l'informe de resultats.

S'han de crear diferents tipus de gràfics, utilitzant el tipus més adequat per a cada pregunta.

Doc

L'informe de resultats haurà de tenir:

S'haurà d'exportar en format pdf per tal de que pugui ser descarregat mitjançant un enllaç a la web.