Inici amb CSS

En aquesta pràctica començarem amb els fonaments bàsics de CSS.

Segueix aquests tutorials de la Mozilla Developer Network:

Desenvolupament de la pràctica

La pràctica consisteix a crear una web de receptes de cuina (podeu agafar les receptes de CatalunyaCuina).

Aquesta web s'haurà de publicar a GitHub Pages amb el nom smx-m8-uf5-practica3 S'haurà de preparar un servidor web local, per al desenvolupament de la web. El desenvolupament de la web haurà de complir, al menys, els següents criteris:

Exemple

Pàgina principal

Pàgina d'una recepta