Inici en HTML

En aquesta pràctica començarem amb els fonaments bàsics de l'HTML.

Segueix aquests dos tutorials de la Mozilla Developer Network:

Desenvolupament de la pràctica

La pràctica consisteix en crear una pàgina web.

Aquesta web s'haurà de publicar a GitHub Pages amb el nom smx-m8-uf5-practica2 S'haurà de preparar un servidor web local, per al desenvolupament de la web. El desenvolupament de la web haurà de complir, al menys, els següents criteris:

Exemple

Sense CSS

Amb CSS