L'objectiu d'aquest CodeLab és conèixer algunes de les possibilitats que ofereix IntelliJ IDEA per a ser més productiu amb un ventall de funcions per al desenvolupament eficient.

Les possibilitats que ofereix IntelliJ són gairebé infinites. Dominar-les totes és una tasca que triga anys. A més de totes les que ja incorpora es pot extendre amb plug-ins. En aquest CodeLab en veurem algunes d'elles.

Inicia IntelliJ i crea un nou projecte anomenat "IntelliJIDEA".

A IntelliJ trobem diverses Tool Windows. Podem accedir a elles amb els següents shortcuts:

Project

La Tool Window "Project" ens permet examinar el projecte des de diversos punts de vista i realitzar les tasques, com ara crear elements nous (directoris, fitxers, classes, etc.), obrir fitxers a l'editor, navegar al fragment d'interès del codi i molt més.

https://www.jetbrains.com/help/idea/project-tool-window.html

Favorites

Ens permet gestionar llistes de favorits dels elements següents:

https://www.jetbrains.com/help/idea/favorites-tool-window.html

Run

Mostra la sortida generada per l'aplicació. Si executeu diverses aplicacions, cadascuna es mostra en una pestanya.

https://www.jetbrains.com/help/idea/run-tool-window.html

Debug

Aquesta finestra de l'eina està disponible quan comenceu a depurar .

Mostra la sortida generada per la sessió de depuració de la aplicació. Si esteu depurant diverses aplicacions, es mostrarà la sortida de cada aplicació en una pestanya separada.

https://www.jetbrains.com/help/idea/debug-tool-window.html

Todo

Mostra els comentaris en el codi font amb el patró TODO.

https://www.jetbrains.com/help/idea/todo-tool-window.html

Structure

Mostra l'estructura de classes i mètodes del fitxer obert actualment a l'editor

https://www.jetbrains.com/help/idea/structure-tool-window-file-structure-popup.html

Version Control

Aquesta Tool Window està disponible si la integració del Control de Versions està habilitada per al projecte.

Mostra diverses visualitzacions/pestanyes, que mostren informació relacionada amb el VCS i us permeten gestionar llistes de canvis, realitzar accions específiques de VCS, veure els canvis realitzats per altres membres de l'equip, etc .

https://www.jetbrains.com/help/idea/version-control-tool-window.html

La taula següent mostra alguns shortcuts relacionats amb l'edició del codi:

Acció

Shortcut

Moure una línia de codi, o vàries línies seleccionades

Ctrl+Shift+Up

Ctrl+Shift+Down

Duplicar una línia de codi

Ctrl+D

Eliminar una línia de codi

Ctrl+Y

Comentar o descomentar una línia de codi

Ctrl+/

Coment un block de codi

Ctrl+Shift+/

Find and replace in the current file

Ctrl+R

Surround with

Ctrl+Alt+T

Refactorització

En moltes ocasions ens trobem que hem de canviar el nom d'una variable, o una classe, que hem utilitzat en molts llocs del programa. Canviar el nom a mà a cada lloc pot ser molt lent.

Una forma eficient de fer-ho és amb la refactorització.

Col·loca el cursor sobre la variable o classe a la que li vols canviar el nom i fes Shift+F6

Estil de codi i format

IntelliJ IDEA aplica automàticament l'estil de codi que s'ha configurat a la configuració de l'Estil de codi a mesura que s'edita i, en la majoria dels casos, no cal que es cridi explícitament l'acció del codi reformat .

Dreceres de format útils:

Acció

Shortcut

Reformat del codi

Ctrl+Alt+L

Línies de sagnat automàtic

Ctrl+Alt+I

Optimitzeu les importacions

Ctrl+Alt+O

Tingueu en compte que, per defecte, IntelliJ IDEA utilitza espais regulars per a sagnats en lloc de tabulacions. Si teniu fitxers amb molts sagnats, és possible que vulgueu optimitzar la seva mida si activeu l' opció "Utilitza el caràcter de tabulació" a la configuració d'estil de codi Java .

Per obtenir més informació, consulteu Reforma de codi font .

Mentre treballem a l'editor, IntelliJ IDEA analitza el codi, cerca maneres d'optimitzar-lo i detecta problemes potencials i reals.

Tan aviat com l'IDE ​​trobi una manera d'alterar el codi, es mostra la icona icona de bombeta grogaa l'editor situat al costat de la línia actual. Si feu clic en aquesta icona, podeu veure les intent actions disponibles per a aquesta unitat de codi. Les intent actions cobreixen un ampli ventall de situacions, des d'advertiments fins a suggeriments d'optimització. Podeu veure la llista completa d'intensions i desactivar-los a la configuració.

Un exemple d'intent action és "Invertir un if":

La iconala icona Fixació ràpida indica que IntelliJ IDEA ha detectat un problema i us demana que seleccioneu una correcció associada: una solució ràpida .

Un exemple de soució ràpida és "Canviar el tipus de variable":

Mitjançant la utilització de live templates, podem inserir construccions usades freqüentment al codi. Per exemple, bucles, condicions, diverses declaracions o declaracions d'impressió. Per ampliar un fragment de codi, escriviu la template abbreviation corresponent i premeu Tab.

Live templates útils:

Abbreviation

Expands to

psvm

public static void main(String[] args){

}

sout

System.out.println();

fori

for (int i = 0; i < ; i++) {

}

ifn

if (var == null) {

}

Afegir Live Templates

IntelliJ ens permet afegit els nous Live Templates per al codi que utilitzem més sovint.

Ves a File > Settings > Editor > Live Templates

Fes click a la icona

Abbreviation: scn

Template text: Scanner scanner = new Scanner(System.in);

Defineix el context JAVA

Ja està, ara per a crear un Scanner només has de teclejar scn i polsar Tab.